Program Partnerski eBrokerPartner
Loader
Loader
Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności

§1 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem podanych w formularzu rejestracyjnym danych jest Rankomat.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.), z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł (dalej: "eBrokerPartner"). Z eBrokerPartner możesz skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@ebrokerpartner.pl lub listownie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@rankomat.pl lub listownie pod adresem: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez eBrokerPartner na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) w celach związanych z realizacją Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej zawartej pomiędzy Tobą a eBrokerPartner na podstawie Regulaminu Programu Partnerskiego eBrokerPartner (dalej: "Umowa") przez okres trwania Umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełniania obowiązków ciążących na eBrokerPartner dotyczących prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie przepisów dot. rachunkowości oraz obowiązków podatkowych przez okres wynikający z tych przepisów,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Twojej dobrowolnej zgody w celu udostępnienia Twoich danych Partnerowi, od którego otrzymałeś kod polecający wykorzystany przez Ciebie w czasie rejestracji do Programu Partnerskiego (czyli osobie fizycznej lub prawnej lub innemu podmiotowi, za pośrednictwem którego dokonałeś rejestracji w Programie Partnerskim) przez okres do momentu wycofania przez Ciebie zgody. W dowolnym momencie możesz wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową zawartą pomiędzy Tobą a eBrokerPartner (prawnie uzasadnionym interesem w tym wypadku jest niezbędność przechowywania określonych danych przez eBrokerPartner w razie konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym Twoimi lub osób trzecich) przez okres do momentu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. W razie wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody, Twoje dane mogą zostać udostępnione Partnerowi, który udostępnił Ci kod polecający wykorzystany przez Ciebie w czasie rejestracji do Programu Partnerskiego. Ponadto, Twoje dane mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla realizacji praw innych osób.
 6. Dostęp do Twoich danych mogą mieć również podmioty, z których usług eBrokerPartner korzysta w celu organizacji i prowadzenia Programu Partnerskiego (np. firma hostingowa). Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane wyłącznie w imieniu i na polecenie eBrokerPartner. W takich przypadkach eBrokerPartner zawarła stosowne umowy, których przedmiotem jest m.in. zabezpieczenie Twoich danych przez dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Ci również prawo sprzeciwu co do takiego przetwarzania.
 8. Ponadto, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§2 Pliki "cookies"

 1. W związku z korzystaniem z serwisu www.ebrokerpartner.pl („Serwis”), zbierane są pliki typu cookies, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Technologia ta nie jest wykorzystywana przez eBrokerPartner w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkowników takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Interesem tym jest dostosowanie strony do Twoich indywidualnych ustawień oraz zapamiętanie wprowadzanych przez danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby eBrokerPartner.
 3. eBrokerPartner w Serwisie wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. eBrokerPartner wykorzystuje w Serwisie pliki cookies w następujących celach:
  1. uwierzytelnianie - w celu identyfikacji zalogowanego użytkownika,
  2. bezpieczeństwo - w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w Serwisie,
  3. dostosowywanie zawartości Serwisu,
  4. dostosowywanie zawartości Serwisu,
 5. Możesz zrezygnować ze zbierania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzystasz. Kontrolowanie plików cookies możliwe jest w poszczególnych przeglądarkach internetowych, w ustawieniach prywatności.. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 6. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies wykorzystywanych dla celów bezpieczeństwa czy określenia preferencji może utrudnić korzystanie ze Serwisu, a w niektórych przypadkach uniemożliwi korzystanie z określonych funkcji.